Focali

Sektioner
Artiklar

Artiklar

Här finner du sammanfattningar på svenska och länkar till artiklar och rapporter som handlar om Focalis intresseområden.

Klicka här för att se Focalis artiklar och rapporter.

REDD and Poverty in Cambodia

REDD and Poverty in Cambodia

Focali Report 2012:03 av Robin Biddulph

REDD+ revisited - steady pace or passed momentum?

REDD+ revisited - steady pace or passed momentum?

Focali brief 2012:05 av Westholm, L., Mattsson, E., Ostwald, M.

Conflict and Rhetoric in Bolivian Forest Protection

Conflict and Rhetoric in Bolivian Forest Protection

Focali brief 2012:04 av Lisa Westholm

Version français du rapport d’un atelier sur les parcs agroforestiers au Burkina Faso.

Version français du rapport d’un atelier sur les parcs agroforestiers au Burkina Faso.

Focali report 2012:02 par Gert Nyberg, Lisa Westholm et Maria Ölund

Rapport från scenarioworkshop om ”parklands” i Burkina Faso nu översatt till franska

Rapport från scenarioworkshop om ”parklands” i Burkina Faso nu översatt till franska

Focali report: 2012:02 av Gert Nyberg, Lisa Westholm och Maria Ölund

Realizing REDD+: what role for Payments for Environmental Services?

Realizing REDD+: what role for Payments for Environmental Services?

Focali Brief 2012:02 av U. Martin Persson, Francisco Alpízar, Anna Nordén.

Forest cover change in Sri Lanka: The role of small scale farmers

Forest cover change in Sri Lanka: The role of small scale farmers

Focalis studietemaledare Eskil Mattsson har tillsammans med geografistudenten Sara Lindström publicerat en artikel om effekter av skogsbevarade för småjordbrukare i Sri Lanka. Artikeln har publicerats i tidskriften Applied Geography.

Grass: from local pastures to global energy markets in eastern Tanzania

Grass: from local pastures to global energy markets in eastern Tanzania

Bokkapitel om lokala konsekvenser av biobränsleproduktion i Tanzania

Rapport från konferensen: “Agricultural Research for Development: Scales and Diversity”

Rapport från konferensen: “Agricultural Research for Development: Scales and Diversity”

Konferensen som rapporten sammanfattar organiserades av Agri4D, SIANI, Focali, Future Agriculture, Future Forests och the Forest initiative och hölls på SLU i Uppsala 28-29 september 2011.

Scenarios for parklands in Burkina Faso - a report from a workshop for identifying research needs

Scenarios for parklands in Burkina Faso - a report from a workshop for identifying research needs

Focali Report 2012:01 av Gert Nyberg, Lisa Westholm och Maria Ölund

REDD+ readiness implications for Sri Lanka in terms of reducing deforestation

REDD+ readiness implications for Sri Lanka in terms of reducing deforestation

En artikel av Mattsson, E., U. M. Persson, M. Ostwald, and S. P. Nissanka. publicerad i Journal of Environmental Management

Biofuels Baseline 2008

Biofuels Baseline 2008

En rapport som tjänar som utgångspunkt för uppföljning av EUs biobränsledirektiv

Tenure security interventions in Cambodia

Tenure security interventions in Cambodia

En artikel av Robin Biddulph publicerad i Geografiska Annaler.

Forest Carbon Leakage Quantification Methods and Their Suitability for Assessing Leakage in REDD

Forest Carbon Leakage Quantification Methods and Their Suitability for Assessing Leakage in REDD

En artikel av Sabine Henders och Madelene Ostwald publicerad i tidskriften Forests.

Country Report Sri Lanka. Land-use change and forestry at the national and sub-national level.

Country Report Sri Lanka. Land-use change and forestry at the national and sub-national level.

Focali Report 2011:04 av Rickard Näsström och Eskil Mattsson

Bioenergi och vatten

Bioenergi och vatten

Rapporten "The bioenergy and water nexus" diskuterar relationen mellan bioenergi och vatten utifrån en workshop som hölls i Paris i juli 2010.

Learning from Norway - A review of lessons learned for REDD+ donors

Learning from Norway - A review of lessons learned for REDD+ donors

Focali Report 2011:03 av Lisa Westholm, Madelene Ostwald, Sabine Henders och Eskil Mattsson.

Drawing lessons from Norway's REDD+ interventions

Drawing lessons from Norway's REDD+ interventions

Focali Brief 2011:06 av Lisa Westholm, Madelene Ostwald, Sabine Henders och Eskil Mattsson.

Sustainability criteria for land use activities in the carbon market

Sustainability criteria for land use activities in the carbon market

Ett bidrag till EUs Biofuel Baseline Project av Focaliforskarna Matilda Palm och Sabine Henders tillsammans med Oskar Englund.

Norrköpingsprotokollet

Norrköpingsprotokollet

Rekommendationer och förslag för hur Sverige kan hantera REDD+ framöver – strategiskt och praktiskt, baserade på resultatet av en workshop som hölls i Norrköping 21 mars 2011.

Uppsats: Tropical deforestation in Sri Lanka - A Minor Field Study investigating the impact of small scale farmers

Uppsats: Tropical deforestation in Sri Lanka - A Minor Field Study investigating the impact of small scale farmers

Sara Lindström, student på Geografiprogrammet, Göteborgs Universitet, har skrivit en kandidatuppsats om småbrukares påverkan på skogsresurser i Sri Lanka.

Focali Rapport: REDD+ AND TENURE: A Review of the Latest Developments in Research, Implementation and Debate

Focali Rapport: REDD+ AND TENURE: A Review of the Latest Developments in Research, Implementation and Debate

Focali Report 2011:02 av Lisa Westholm, Robin Biddulph, Ida Hellmark coh Anders Ekbom

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: