Focali

Sektioner
Forest Carbon Leakage Quantification Methods and Their Suitability for Assessing Leakage in REDD

Forest Carbon Leakage Quantification Methods and Their Suitability for Assessing Leakage in REDD

En artikel av Sabine Henders och Madelene Ostwald publicerad i tidskriften Forests.

Sabine Henders och Madelene Ostwald har skrivit en artikel om metoder för att kvantifiera läckage i REDD. Den publiceras i tidskriften Forests (Vol. 3, No. 1 2012).

Abstract

Artikeln utvärderar metoder för att kvantifiera kolläckage från skogsaktiviteter och deras lämplighet för läckageberäkningar i ett framtida REDD-system. Först gjordes en litteraturstudie med syfte att identifiera kriterier för läckagebedömning inom REDD. Sedan analyserades totalt 34 metoder för kvantifiering av läckage, från Clean Development Mechanism (CDM), Verified Carbon Standard (VCS), Climate Action Reserve (CAR), CarbonFix Standard (CFS), och från vetenskaplig litteratur. Metoderna undersöktes utifrån olika aspekter såsom läckagetyp, metoder för kvantifiering och geografisk skala. Resultatet visar att läckagemetoder kan grupperas i nio metodologiska grupper, varav sex uppfyller kriterierna för REDD om man kombinerar metoder för direkt och indirekt läckage. De flesta metoderna behandlar antingen direkt eller indirekt läckage, det förra vanligtvis på lokal och regional nivå och det senare på nationell nivå. VCS är den enda standrad för kolbokföring som uppfyller kriterierna för läckagekvantifiering för REDD. Det råder brist på metoder för kvantifiering av internationellt läckage som endast behandlas av två metoder, båda från vetenskapliga källor.

Artikeln finns tillgänglig genom open access här.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: