Focali

Sektioner
Accounting for carbon leakage from REDD+ are current quantification methods suitable?

Foto: Sabine Henders

Accounting for carbon leakage from REDD+ are current quantification methods suitable?

Focali Brief 2012:01 av Sabine Henders

Läckage av kol kan uppstå när utsläpp av växthusgaser förflyttas från ett område till ett annat på grund av aktiviteter som introducerats för att minska utsläpp i ett område, såsom skogsskydd. Läckaget orsakas av direkta eller indirekta förflyttningar av utsläpps-intensiva verksamheter från ett område där utsläpp mäts och redovisas till utanför ett sådant redovisningssystem. 
 
Detta Brief är skrivet utifrån artikeln: “Forest Carbon Leakage Quantification Methods and Their Suitability for Assessing Leakage in REDD” skriven av Sabine Henders and Madelene Ostwald som publicerades i tidskriften Forests (Vol. 3, issue 1, 2012). Artikeln analyserar 34 olika kvantifierings metoder som för närvarande finns tillgängliga på kol marknader och i vetenskaplig litteratur och hur dessa metoder hanterar läckage från REDD. 
 
Olika typer av läckage och läckage på olika geografiska nivåer har undersöks. Utmaningar kring redovisning av internationellt läckage tas upp då ingen av de undersökta metoderna hanterar detta vilket riskerar att allvarligt undergräva effektiviteten i klimatåtgärder, både i REDD och i anda skogsbevarande åtgärder. Bristen på metoder för att kvantifiera internationellt läckage är en viktig slutsats från den genomförda analysen av de olika metoderna för kvantifiering av läckage, författaren av Briefet rekommenderar därför att denna utmaning behöver uppmärksammas och undersökas ytterligare. 
 
Ladda ner Briefet här 
 
Läs artikeln här

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: