Focali

Sektioner
Uppsatser

Uppsatser

Här finner du uppsatser från studenter som är länkade till Focali.

Uppsats: Tropical deforestation in Sri Lanka - A Minor Field Study investigating the impact of small scale farmers

Uppsats: Tropical deforestation in Sri Lanka - A Minor Field Study investigating the impact of small scale farmers

Sara Lindström, student på Geografiprogrammet, Göteborgs Universitet, har skrivit en kandidatuppsats om småbrukares påverkan på skogsresurser i Sri Lanka.

Uppsats: Performance of Jatropha biodiesel production and its environmental and socio-economic impacts

Uppsats: Performance of Jatropha biodiesel production and its environmental and socio-economic impacts

Lisa Axelsson och Maria Franzén har studerat på Chalmers mastersprogram Industriell Ekologi. Deras uppsats behandlade odling av Jatropha, en gröda för framställning av bioenergi. Uppsatsen identifierade de hinder bönder stöter på och utvärderade miljöpåverkan och socioekonomiska effekter.

Uppsats: Payments for Environmental Services in the Campohermoso watershed

Uppsats: Payments for Environmental Services in the Campohermoso watershed

Jörgen Pettersson har studerat till miljövetare med inriktning mot miljöekonomi på Göteborgs Universitet. Han har arbetat som biträdande forskare inom Focali. Här finner ni hans uppsats "Payments for Environmental Services in the Campohermoso watershed - Measuring opportunity costs and identifying determinants"

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: