Focali

Sektioner
Learning from Norway - A review of lessons learned for REDD+ donors

Learning from Norway - A review of lessons learned for REDD+ donors

Focali Report 2011:03 av Lisa Westholm, Madelene Ostwald, Sabine Henders och Eskil Mattsson.

Rapportens syfte är att analysera ett antal faktorer som kan vara viktiga för potentiella REDD+-givare att ha i åtanke vid investeringsbeslut. Fokus ligger på frågor som är relevanta för statliga givare, snarare än privata investerare. Föhoppningsvis kan rapporten även bidra till en allmän diskussion om REDD+-investeringar och insatser. Lärdomarna kommer från de norska erfarenheterna från REDD+-investeringar som nyligen presenterades i ett antal utvärderingsrapporter publicerade av Norad.

De frågor som diskuteras i rapporten är:

  • Den stegvisa ansatsen till REDD+ ("the phased approach");
  • vad händer om det inte blir något globalt klimatavtal;
  • Betalningar för ekosystemtjänster (PES);
  • givarkoordinering;
  • legitimitet och ansvarsutkrävande;
  • övervakning, rapportering och verifiering (MRV) och;
  • konsekvens i politikutformningen (policy coherence).

Rapporten kan laddas ner här.

En sammanfattning av rapporten presenteras i briefet Drawing lessons from Norway's REDD+ interventions som kan laddas ner här.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: