Focali

Sektioner
Realizing REDD+: what role for Payments for Environmental Services?

Foto: Anna Nordén

Realizing REDD+: what role for Payments for Environmental Services?

Focali Brief 2012:02 av U. Martin Persson, Francisco Alpízar, Anna Nordén.

Denna Brief presenterar ett ramverk som kan användas för att bedöma de potentiella effekterna av betalning för ekosystemtjänster (PES). Faktorer som är avgörande för effekterna av PES diskuteras exempelvis additionellt skogsskydd genom riktade betalningar till områden med hög avskogning och samt risker med oavsiktliga incitament; exempelvis konsekvenser av en känsla av orättvisa bland dem som inte får betalningar. Briefen diskuterar även vilken roll PES kan ha i nationell REDD+ policy och listar policy rekommendationer baserade på den genomförda forskningen. 

 

Briefen innehåller exempel från Costa Rica och Mexiko om beteendemässiga aspekter av PES med konsekvenser för effektiviteten av REDD+ policy. Under fältforskningen som författarna genomfört intervjuades markägare om socio-ekonomiska och land relaterade frågor. Dessutom genomfördes ekonomiska experiment med markägare i Costa Rica för att undersöka beteendemässiga resultat av PES. 

 

Briefen bygger på följande tre publikationer: 
Persson, U.M., and Alpízar, F. (2012). Conditional Cash Transfers and Payments for Environmental Services: A Conceptual Framework for Explaining and Judging Differences in Outcomes. Submitted to World Development. 
 
Nordén, A., Persson, U.M., and Alpízar, F. (2012). Incentives, Impacts, and Behavioral issues in the context of Payment for Ecosystem Services programs: lessons for REDD+. Forthcoming in Globalization and Development: Rethinking Interventions and Governance, A. Bigsten (Ed.), Routledge Press. 
 
Alpízar, F., Nordén, A., Pfaff, A., and Robalino, J. (2012). Unintended Consequences of Payment for Environmental Services: Spillovers from Targeting of Deforestation Threat. Working paper.
 
Ladda ner Briefen här
 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: