Focali

Sektioner
Madelene Ostwald medförfattare till rapporten “Methods for the quantification of emissions at the landscape level for developing countries in smallholder contexts”

Foto: Jesper Karlsson

Madelene Ostwald medförfattare till rapporten “Methods for the quantification of emissions at the landscape level for developing countries in smallholder contexts”

Rapporten publiceras via ett CGIAR forskningsprogram med fokus på klimatförändringar, jordbruk och tryggad livsmedelsförsörjning som kallas Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). 
 
Ladda ner rapporten här 
 
Kort om rapporten: 
Potentialen att begränsa utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn förutspås att öka under de närmaste årtiondena. En stor del av denna potential finns i utvecklingsländer där jordbrukssystemen domineras av småjordbrukare. Det finns därför en möjlighet för småjordbrukare att inte enbart få direkta fördelar av jordbruksmetoder som binder kol utan även genom att få välbehövlig finansiellt kapital, antingen direkt från kolfinansiering eller från utvecklingsaktörer som vill stödja aktiviteter som främjar kolinbindning. Det finns dock stora utmaningar kring hur denna kolvinst från denna typ av projekt ska beräknas. Beräkningar baserade på ett lanskapsperspektiv, där olika sektorer inkluderas, uppmärksammas alltmer av givare, regeringar och NGOs som ett sätt att öka deltagandet i kolmarknader samt att se mer holistiskt på de resurser som småjordbrukarna använder. Denna rapport ger bland annat en översikt över de metoder som hittills använts för att mäta mitigering av växthusgaser på en landskapsnivå. 
 
 Korrekt citering av rapporten: Milne E, Neufeldt H, Smalligan M, Rosenstock T, Bernoux M, Bird N, Casarim F, Denef K, Easter M, Malin D, Ogle S, Ostwald M, Paustian K, Pearson T and Steglich E. 2012. Methods for the quantification of emissions at the landscape level for developing countries in smallholder contexts. CCAFS Report No. 9. Copenhagen, Denmark: CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Available online at: www.ccafs.cgiar.org  
 
Läs mer om CCAFS här

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: