Focali

Sektioner
Drawing lessons from Norway's REDD+ interventions

Drawing lessons from Norway's REDD+ interventions

Focali Brief 2011:06 av Lisa Westholm, Madelene Ostwald, Sabine Henders och Eskil Mattsson.

Sedan COP-mötet på Bali 2007 har Norge stått ut som den främsta givaren av REDD+-pengar. De lärdomar som kan dras från de norska erfarenheterna kan vara användbara även för andra givare. Detta brief tar upp ett antal intressanta frågor som lyfts i den första utvärderingsrapporten av de norska insatserna.

Briefet kan laddas ner här.

Den längre rapporten som ligger till grund för sammanfattningen heter Focali Report 2011:03 Learning from Norway - A review of lessons learned for REDD+ donors.

Fullängdsrapporten kan laddas ner här.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: