Focali

Sektioner
Promotion of beneficial agriculture investments and discouragement of land grabbing

Foto: Jesper Karlsson

Promotion of beneficial agriculture investments and discouragement of land grabbing

Focali Brief 2012:03 av Jesper Karlsson

Detta brief tar upp hur internationella initiativ som principerna för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar RAI (the Principles for Responsible Agricultural Investment) kan uppmuntra investeringar som är positiva för lokal utveckling samt motverka negativa konsekvenser. I kontrast till det mycket omdebatterade fenomenet ”land grabbing” diskuterar briefet behovet av hållbara investeringar som inte riskerar att öka sårbarheten för lokalbefolkning och miljö. Alternativ till storskaliga jordbruksinvesteringar lyfts fram samt vikten av markrättigheter, respekt för mänskliga rättigheter och ett genuint deltagande av människor som berörs av jordbruksinvesteringarna. 
 
Läs briefet här. 
 
 
 
Photo: Jesper Karlsson


Sockerrörsodling i Bombali, Sierra Leone. Foto: Jesper Karlsson

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: