Focali

Sektioner
Focali Brief: Expanding Land Use, Land Use Change and Forestry activities under the Clean Development Mechanism

Focali Brief: Expanding Land Use, Land Use Change and Forestry activities under the Clean Development Mechanism

Focali Brief 2011:05 av Madelene Ostwald

Clean Development Mechanism (CDM) är en av de flexibla mekanismerna inom Kyotoprotokollet och en av de få arenor där utvecklingsländerna har en aktiv roll som värdar för CDM-projekt. Markanvändning och skogsbaserade CDM-projekt har hittills varit begränsat till enbart skogsplantering och återbeskogning, men det finns diskussioner inom förhandlingarna för att expandera portföljen. Dessa diskussioner behandlas i briefet "Expanding Land Use, Land Use Change and Forestry activities under the Clean Development Mechanism - Discussions within the United Nations Climate Negotiations"

Klicka här för att ladda ned briefet.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: