Focali

Sektioner
Sustainability criteria for land use activities in the carbon market

Sustainability criteria for land use activities in the carbon market

Ett bidrag till EUs Biofuel Baseline Project av Focaliforskarna Matilda Palm och Sabine Henders tillsammans med Oskar Englund.

Rapporten är ett led i arbetet att identifiera hur de länder som projektet vänder sig till hanterar hållbarhetsutmaningar och säkrar hållbarheten i utvecklingar inom markanvändningssektorn.Rapporten utvärderar ett antal länders vilja att anpassa hållbarhetskriterier för kolmarknaden. Syftet är att dra slutsatser angående den framtida acceptansen för dylika kriterier för biobränsleproduktion.

Rapporten publiceras som en del i rapportserien vid Avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers. Den har rapportnummer FRT 2011:08 och kan laddas ner här.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: