Focali

Sektioner
REDD+ readiness implications for Sri Lanka in terms of reducing deforestation

REDD+ readiness implications for Sri Lanka in terms of reducing deforestation

En artikel av Mattsson, E., U. M. Persson, M. Ostwald, and S. P. Nissanka. publicerad i Journal of Environmental Management

Artikeln publicerades den 21 februari 2012 i digital version.  

Artikelns referens: Mattsson, E., U. M. Persson, M. Ostwald, and S. P. Nissanka. 2012. REDD+ readiness implications for Sri Lanka in terms of reducing deforestation. Journal of Environmental Management 100:29-40.

 

Sammanfattning:

System för att kompensera länder för minskade utsläpp från avskogning och skogdegradering (REDD+) kräver en historisk referensnivå mot vilka framtida utsläppsminskningar kan mätas. Vi har undersökt möjligheterna att etablera REDD+ i Sri Lanka, ett tropiskt skogsland med begränsad information om kollinnehållet i deras skogar. Vi konstruerar en historisk referensnivå med hjälp av tillgänglig skogsarealdata i kombination med insamlad fältdata av kolinnehåll i Sri Lankas skogar. Dessutom använder vi kvalitativa och kvantitativa data för att hitta faktorer bakom skogsavverkning i Sri Lanka för de år som nationell data finns tillgängliga (1992-1996), samt för att uppskatta alternativkostnaden för undviken avskogning.

Vi uppskattar att referensnivån på utsläpp från avskogning i Sri Lanka uppgick till 17 MtCO2 per år under perioden 1992-1996, men drar slutsatsen att det är en utmaning för Sri Lanka att etablera en exakt referensnivå på grund av brist på historiska skogsinventeringar. Majoriteten av skogsavverkning (87%) beror på småskaligt jordbruk, följt av är ris och te odlingar. Sri Lanka kan generera stora intäkter från REDD+, men storleken på intäkterna beror på nivån av transaktionskostnader, mycket osäkra intäkter från timmerutvinning, och i synnerhet kolpriset som betalats ut för utsläppsminskningar.

Kolpriset måste vara högre än $ 5-10/tCO2 om det ska finnas betydande incitament för Sri Lanka att delta i REDD+. Det krävs också mera information kring drivkrafterna bakom avskogning om Sri Lanka ska kunna formulera en effektiv politisk färdplan för att minska skogdegradering i ett REDD+ program. Fortsatt politisk vilja, teknisk assistans och kapacitetsutveckling är avgörande för att framgångsrikt initiera REDD+ i Sri Lanka.

Klicka här för en extern länk till artikeln.

 

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: