Focali

Sektioner
Avoided Deforestation and Agriculture: Insights from Cambodia into a Complex Relationship

Två bilder av samma gränsmarkering. Till vänster: den statligt förvaltade skogen. Till höger: den lokalt förvaltade skogen. Foto: Robin Biddulph

Avoided Deforestation and Agriculture: Insights from Cambodia into a Complex Relationship

Focali Brief 2011:07 av Robin Biddulph

Detta brief använder exempel från två byar i Kambodja för att undersöka en väletablerad sanning att lokalsamhällen måste vara beroende av skogen för att kunna skydda den på ett effektivt sätt.

På senare tid har forskning om hur man kan undvika avskogning fokuserat på att uppmuntra ett landskapsperspektiv i politiken. Detta brief understryker tre poänger i relation till detta:

  • Byar och lokalsamhällen måste inte vara beroende av skogen för att effektivt kunna skydda den.
  • Närhet till skogen, och inte minst antalet resor genom den i andra syften, kan vara avgörande för effektiv förvaltning av skogen.
  • Människor med osäker tillgång till jordbruksmark kan utgöra ett större hot mot skogar än de med säker tillgång till jordbruksmark.

Texten betonar även en annan etablerad sanning, nämligen att skogsförvaltning inte kan ses som enbart en lokal eller teknisk fråga, utan måste behandlas i en vidare politisk och ekonomisk kontext.

Briefet kan laddas ner här.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: