Focali

Sektioner
Focalis medlemmar

Focalis medlemmar

Focalis forskare kommer från flera svenska universitet och institutioner. Olika discipliner är representerade vilket skapar en tvärvetenskaplig och bred kunskapsbas inom området skog/bioenergi, klimat och fattigdomsfrågor.

Föjande universitet finns representerade i nätverket:

Göteborgs Universitet

Geovetenskaper, Kulturgeografi och ekonomisk geografi, Växt- och miljövetenskaper, Nationalekonomi och Globala studier

Chalmers

Avdelningen för fysisk resursteori

Linköpings universitet

Centre for Climate Science and Policy Research

Sveriges Lantbruksuniversitet

Skogens ekologi och skötsel

Stockholms Universitet

Stockholm Resilience Center/SwedBio

Focalis forskare är:

Anders Ekbom

Anders Ekbom

Anders har en PhD i miljöekonomi. Anders är projektledare inom Focali.

Anders Malmer

Anders Malmer

Anders Malmer är professor inom Tropical Forest Ecology and Management. Han leder forskningen inom Focalis tema "Climate assessed SFM".

Eskil Mattsson

Eskil Mattsson

Eskil är doktorand på institutionen för geovetenskaper på Göteborgs Unviersitet. Inom Focali är Eskil är studietemaledare för studien "Globala REDD-instrument".

Gunilla A. Olsson

Gunilla A. Olsson

Gunilla är professor i Humanekologi. Inom Focali arbetar hon med studien "REDD och fattigdom".

Gunnar Köhlin

Gunnar Köhlin

Gunnar är docent i Nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi. Han är ordförande i Focalis Styrgrupp.

Göran Berndes

Göran Berndes

Göran är docent på Fysisk resursteori på Chalmers. Inom Focali är han aktiv inom frågor som berör markanvändning och bioenergi.

Göran Wallin

Göran Wallin

Göran Wallin är universitetslektor och prefekt på insitutionen för växt- och miljövetenskaper. Inom Focali är han aktiv intom temat "Klimatanpassat SFM".

Jens Strömberg

Jens Strömberg

Jens har en magisterexamen i humanekologi. Inom Focali arbetar Jens inom studien "REDD och fattigdom".

Jörgen Pettersson

Jörgen Pettersson

Jörgen har en Magisterexamen i Nationalekonomi, och en Magisterexamen i Miljövetenskap med inriktning mot Miljöekonomi. Inom Focali har han arbetat inom flera studietema.

Lisa Westholm

Lisa Westholm

Hon har en magisterexamen i nationalekonomi och en kandidatexamen i kulturgeografi från Göteborgs Universitet. Lisa arbetar som biträdande forskare inom Focalis temastudier "REDD och fattigdom" samt "Globala REDD-instrument".

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: