Focali

Sektioner
Monitoring forest carbon with remote sensing in the Sudano-Sahelian zone

Sudano-Sahel zonen

Monitoring forest carbon with remote sensing in the Sudano-Sahelian zone

Focali Brief 2012:06 av Martin Karlson

 
Fjärranalysteknik betraktas som en oumbärlig komponent inom ett REDD + system för mätning, rapporting och verifiering MRV (Measurement Reporting and Verification). Men att fastställa relevant information om skogarnas kolinnehåll och utsläpp från fjärranalysdata är inte en helt enkel process, vilket detta brief visar. Briefet baseras på en kommande artikel av Martin Karlson som analyserar vetenskaplig litteratur kring kvantifiering av vegetation och kol i Sudano-Sahel zonen. 
 
Efter en presentation av denna analys konstaterar Karlson att den nuvarande tillgängliga tekniken för fjärranalys inte är tillräcklig för att kvantifiera skogars kolinnehåll i zonen samt att även om det kan vara möjligt att kartlägga detta i liten skala så krävs förbättrade sensorer och/eller metoder för att täcka större områden. Karlson anser att fjärranalys kan ge värdefulla data, men att metoderna inte är tillräckliga för att ersätta fältundersökningar. Fjärranalysmetoder bör därför ses som ett komplement till fältundersökningar.
 
Läs briefet här
 

 

Taggar: Focali Kollagring

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: