Focali

Sektioner
Rapport från scenarioworkshop om ”parklands” i Burkina Faso nu översatt till franska

Foto: Maria Ölund

Rapport från scenarioworkshop om ”parklands” i Burkina Faso nu översatt till franska

Focali report: 2012:02 av Gert Nyberg, Lisa Westholm och Maria Ölund

Focali rapporten “Scenarios for parklands in Burkina Faso - a report from a workshop for identifying research needs” skriven av Gert Nyberg, Lisa Westholm och Maria Ölund publicerades i mars 2012. I Focali rapporten presenteras resultaten från workshopen “The future of parklands” som hölls i Ouagadougou, Burkina Faso den 17-20 oktober 2011. Workshopen samlade forskare från Burkina Faso och Sverige. Syftet var att diskutera möjliga scenarier för det integrerade jord-och skogsbruks systemet ”parkland” och utifrån dessa scenarier identifiera forskningsbehov.

På grund av efterfrågan från intresserade i Burkina Faso översattes rapporten från scenarioworkshopen till franska och publiceras härmed igen.

På workshopen i Ouagadougou utvecklades fyra olika schematiska scenarier. De fyra scenarierna användes i diskussioner för att stimulera nya tankar och idéer om framtida utmaningar, kunskapsluckor och forskningsfrågor.

 

Den översatta rapporten kan laddas ner här  

Läs rapporten på engelska här

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: