Focali

Sektioner
Conflict and Rhetoric in Bolivian Forest Protection

Foto: Kawsay

Conflict and Rhetoric in Bolivian Forest Protection

Focali brief 2012:04 av Lisa Westholm

Denna brief disskuterar Bolivias höga ambitioner att inkludera ursprungsbefolkningen i beslut som rör skogsfrågor. Då Bolivia är ett land med såväl mycket skog som hög avskogning är det intressant ur ett REDD + perspektiv. Dessutom försöker Bolivia positionera sig som en progressiv förespråkare av ursprungsbefolkningars rättigheter. Många av ursprungsbefolkningarnas organisationer arbetar hårt för att skydda ursprungsbefolkningens deltagande i REDD + processen i landet, samtidigt hävdar den bolivianska regeringen att den stödjer policys som gynnar de fattiga och ursprungsbefolkningen. Denna brief visar dock på några av svårigheterna att i praktiken leva upp till den högt satta politiska diskursen. 
 
Läs briefet här

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: