Focali

Sektioner
Vilka är vi?

Vilka är vi?

Focali är ett svenskt forskarnätverk med kunskap inom området skog/bioenergi, klimat och fattigdom.

Flera universitet och discipliner är representerade och det skapar en tvärvetenskaplig och bred kunskapsbas inom fokusområdet. För fullständig lista över personer, se vidare under fliken Forskare.

Organisation

Det är viktigt att forskningen kommuniceras ut till samhället för att användas som beslutsunderlag vid myndigheter etc. Focali är tänkt att verka i gränssnittet mellan forskning, myndigheter och samhället i stort.
Aktörer inom Focali

Klicka för att förstora

 

 

Sekretariat

Sekretariatet samordnar forskningen inom Focali och är placerat vid Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV). Sekretariatet ansvarar för projektledning, forskningsledning samt koordinerar arbetet. Anders Ekbom är projektledare, Madelene Ostwald är forskningsledare och Maria Ölund är koordinator.

Forskarnätverket 

Nätverket består av personer med kunskap och expertis inom Focalis forskningsområde. Nätverket träffas 3-4 gånger per år. Focali anordnar även workshops där Focalis forskningsområden diskuteras. 

Gunnar Köhlin, (ordförande), Nationalekonomi, GU
Susanne von Walter, Swedbio, SRC/SU
Anders Malmer, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
Göran Wallin, Växt och miljövetenskaper, GU
Eskil Mattsson, Geovetenskaper, GU
Robin Biddulph, Kulturgeografi och ekonomiskgeografi, GU
Gunilla A. Olsson, Globala studier, GU
Göran Berndes, Fysisk resursteori, Chalmers
Anders Ekbom Nationalekonomi, Sekretariatet GU
Madelene Ostwald, Sekretariatet, GU, CSPR LiU

Sabine Henders, CSPR LiU
Matilda Palm, Fysisk resursteori, Chalmers
Björn Ola Linnér, CSPR LiU

Thorsten Celander, Skogsstyrelsen 

Maria Ölund, Sekretariatet, GU

Åsa Kasimir Klemedtsson, Geovetenskaper, GU

 

Universitet och Institutioner

Hittills är följande universitet representerade:

Göteborgs Universitet

Geovetenskaper, Kulturgeografi och ekonomisk geografi, Växt- och miljövetenskaper, Nationalekonomi och Globala studier

Chalmers

Avdelningen för fysisk resursteori

Linköpings universitet

Centre for Climate Science and Policy Research

Sveriges Lantbruksuniversitet

Skogens ekologi och skötsel

Stockholms Universitet

Stockholm Resilience Center/SwedBio.

 

Focali samarbetar även med andra nätverk i Sverige och internationellt 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: