Focali

Sektioner
Susanne von Walter

MSc Forestry Susanne von Walter

Senior Program Officer
Swedish International Biodiversity programme, Swedish Biodiversity Centre, CBM Swedish University of Agricultural Science (SLU) & Uppsala University
Besöksadress: Bäcklösavägen 8 Box 7007
SE-750 07 Uppsala, Sverige

Fokusområde

Fattigdom Focali Globala REDD-instrument REDD SFM

Kontakt

+ 46 (0)18 67 25 75 Mobil:+ 46 (0)70 28 28 0 24
http://www.swedbio.com

MSc Forestry Susanne von Walter

Susanne är utbildad jägmästare. Inom Focali är hon aktiv inom studierna "REDD och fattigdom" samt "Globala REDD-instrument".

Ladda ner Susanne von Walters CV

Susanne har arbetat som konsult vid flera program för naturresursförvaltning och miljöskydd i Central-och Sydamerika, Afrika och Asien. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med hållbart skogsbruk samt lokalt småskaligt skogsbruk. Genom sina studier, forskning och arbete, har hon fått en god förståelse av det komplexa gränssnittet mellan förvaltning av naturresurser och mark i allmänhet och samhället. Hon har specialiserats sig i användning av skogsprodukter utöver timmer, liksom deras roll i livsmedelsförsörjningen på hushållsnivå. Dessutom har hon också koncentrerat sig på de sociala, ekonomiska och politiska aspekterna av gemensamma egendom resursförvaltning.

Artiklar

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: