Focali

Sektioner
Göran Wallin

Doktor Göran Wallin

Universitetslektor och Prefekt
Göteborgs Universitet
Box 461
405 30 Göteborg, Sverige

Fokusområde

Focali Klimatanpassad SFM SFM

Kontakt

031-786 26 20
http://www.dpes.gu.se/personal/larare_forskare/goran_wallin/

Doktor Göran Wallin

Göran Wallin är universitetslektor och prefekt på insitutionen för växt- och miljövetenskaper. Inom Focali är han aktiv intom temat "Klimatanpassat SFM".

Göran forskar på effekterna av klimat och luftföroreningar på växtekosystem. Studier genomförs av interaktioner mellan vegatation, mark och atmosfär. Framförallt studeras utbytet av kol och vatten mellan dessa system med hjälp av gasutbytesteknik, biomassamätning, elementaranalys, kolhydratanalys mm. Undersökningar genomförs på huvudsakligen i nordlig barrskog, men också på jordbruksgrödor, lövträd liksom på skog i tropiska områden. Viktiga frågeställningar är hur koldioxidutbytet 1) påverkas av klimat och luftföroreningar; 2) kan skalas upp från blad och skott till träd och ekosystemnivå.

Artiklar

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: