Focali

Sektioner
Focalis händelser

Focalis händelser

Focali och Skogsstyrelsen samarrangerar workshop i Jönköping den 11 januari

Focali och Skogsstyrelsen samarrangerar workshop i Jönköping den 11 januari

Seminarium
2013-01-11 10:00 till 2013-01-11 16:00.

Inbjudan till seminarium: Landscapes in a carbon focused world

Inbjudan till seminarium: Landscapes in a carbon focused world

Seminarium
2012-10-26 10:00 till 2012-10-26 15:00.

Seminarium anordnat av SIANI, Focali, GMV och Naturskyddsföreningen

Agricultural Research for Development conference: Innovations and Incentives

Agricultural Research for Development conference: Innovations and Incentives

Konferens
2012-09-26 08:30 till 2012-09-27 16:30.

Konferens om jordbruksforskning 26-27 september på SLU i Uppsala.

Securing tenure rights among the rural poor: priorities for action and research

Securing tenure rights among the rural poor: priorities for action and research

Seminarium
2012-09-19 10:15 till 2012-09-19 12:00.

LARRI seminarium i Göteborg

Markrättigheter och mitigering av klimatförändringar genom REDD+

Markrättigheter och mitigering av klimatförändringar genom REDD+

Seminarium
2012-06-07 13:30 till 2012-06-07 15:00.

Climate change, Disturbance and Forest Carbon Storage

Climate change, Disturbance and Forest Carbon Storage

Seminarium
2012-05-24 15:15 till 2012-05-24 16:15.

Land Rights in the Context of Escalating Global Competition for Land

Land Rights in the Context of Escalating Global Competition for Land

Seminarium
2012-05-15 14:15 till 2012-05-15 15:30.

Focaliforskaren PhD Matilda Palm medverkar i generationspanel om miljöforskning

Focaliforskaren PhD Matilda Palm medverkar i generationspanel om miljöforskning

Seminarium
2012-04-27 12:00 till 2012-04-27 13:30.

40 år av miljöforskning i Göteborg diskuteras i panelsamtal med 5 forskargenerationer den 26-27 april.

Focalis studietemaledare Eskil Mattsson disputerar den 30 mars i Göteborg

Focalis studietemaledare Eskil Mattsson disputerar den 30 mars i Göteborg

Disputation
2012-03-30 10:00 till 2012-03-30 13:00.

Doktorsavhandling: “Forest and land use mitigation and adaptation in Sri Lanka – Aspects in the light of international climate change policies”

Technical and Policy Issues Relevant for Implementing a REDD+ Mechanism

Technical and Policy Issues Relevant for Implementing a REDD+ Mechanism

Seminarium
2012-03-29 15:00 till 2012-03-29 16:30.

Focali arrangerar ett seminarium med Dr. Sandra Brown från Winrock International.

Seminarium om betalningar för ekosystemtjänster i Costa Rica

Seminarium om betalningar för ekosystemtjänster i Costa Rica

Seminarium
2011-12-12 13:15 till 2011-12-12 14:00.

Martin Persson presenterar ett paper med titeln 'Conditional Cash Transfers and Payments for Environmental Services - a conceptual framework for explaining and judging differences in outcomes'.

REDD-processen i Burkina Faso

REDD-processen i Burkina Faso

Seminarium
2011-11-28 13:00 till 2011-11-28 14:00.

Ett seminarium om hinder och möjligheter för arbetet med REDD i Burkina Faso

Läckage och skogsbevarande

Läckage och skogsbevarande

Seminarium
2011-11-10 12:00 till 2011-11-10 13:00.

"Carbon leakage and forest conservation: Leakage Quantification Methods and their Suitability for assessing within-country leakage in an international REDD mechanism"

Livelihoods in REDD

Livelihoods in REDD

Seminarium
2011-11-09 13:00 till 2011-11-09 15:00.

Ett seminarium om betalning för ekosystemtjänster, skogsbruk och klimatförändringar

Global Food Security: Biophysical and Social Limits and Opportunities

Global Food Security: Biophysical and Social Limits and Opportunities

Konferens
2011-11-07 10:00 till 2011-11-07 17:00.

SIANI anordnar ett seminarium om global matsäkerhet.

Ekosystem i klimatets tjänst

Ekosystem i klimatets tjänst

Seminarium
2011-11-01 09:00 till 2011-11-01 10:30.

Sveaskog och LKAB bjuder in till en förmiddag med samtal om skogens roll för klimatet. Företagen genomför även handel med skogliga koldioxidkrediter.

REDD+ i realiteten - möte med Laosdelegation

REDD+ i realiteten - möte med Laosdelegation


2011-10-11 10:00 till 2011-10-11 12:00.

En delegation från Laos besöker Sida för att diskutera erfarenheter av REDD+ arbetet i Laos.

Seminarium om regnskogen - MJV

Seminarium om regnskogen - MJV

Seminarium
2011-10-01 10:00 till 2011-10-01 16:00.

Focaliforskaren Eskil Mattsson deltar i ett semanrium anordnat av Miljöförbundet Jordens Vänner på temat regnskog.

Agricultural Research for Development conference – Scales & Diversity

Agricultural Research for Development conference – Scales & Diversity

Konferens
2011-09-28 09:00 till 2011-09-29 17:00.

Agricultural Research for Development är en årlig tvärvetenskaplig konferens om jordbruks-, boskaps- och skogsforskning i en internationell utvecklingskontext. Framstående internationella gäster kommer att hålla föredrag om relevant forskning och/eller utvecklingsfrågor. Enskilda deltagare inbjuds att presentera sin forskning/projekt i parallella sessioner. Årets konferens kommer att hållas på Svenska lantbruksuniversitet (SLU) 28-29 September 2011.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: