Focali

Sektioner
Gunilla A. Olsson

Doktor Gunilla A. Olsson

Professor
Göteborgs Universitet
Box 700
405 30 Göteborg, Sverige

Fokusområde

Fattigdom Focali Klimatanpassad SFM REDD REDD och fattigdom

Kontakt

+46 31 786 5475
http://www.globalstudies.gu.se/kontakt/personal/Olsson/

Doktor Gunilla A. Olsson

Gunilla är professor i Humanekologi. Inom Focali arbetar hon med studien "REDD och fattigdom".

Gunilla forskar kring människans påverkan på landsbygdsekosystem med fokus på markanvändning och bevarande av biologisk mångfald i ett hållbarhetsperspektiv.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: