Focali

Sektioner
Gunnar Köhlin

Doktor Gunnar Köhlin

Docent
Göteborgs Universitet
Box 640
405 30 Göteborg, Sverige

Fokusområde

Fattigdom Focali Klimatanpassad SFM REDD SFM

Kontakt

+46-(0)31-786 44 26
http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=3505

Doktor Gunnar Köhlin

Gunnar är docent i Nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi. Han är ordförande i Focalis Styrgrupp.

Gunnar har en bred expertis inom miljö- och utvecklingsekonomi. Hans forskningsintresse är naturresurser och utvecklingsekonomi och i synnerhet samspelet mellan dessa två. Forskningen har fokuserats kring värdering av skogsinsatser i Indien och Etiopien, samt hållbar förvaltning av naturresurser i Afrika, särskilt antagandet av markvård och dess inverkan på produktiviteten i Etiopien.

Artiklar

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: