Focali

Sektioner
Göran Berndes

Doktor Göran Berndes

Seniorforskare
Chalmers Tekniska Högskola
412 96 Göteborg, Sverige

Fokusområde

Focali Klimatanpassad SFM REDD SFM

Kontakt

+46 730 794287
http://www.chalmers.se/ee/EN/research/research-divisions/physical-resource-theory/personnel/berndes-goran

Doktor Göran Berndes

Göran är docent på Fysisk resursteori på Chalmers. Inom Focali är han aktiv inom frågor som berör markanvändning och bioenergi.

Göran forskar kring användning av energi och material, i synnerhet användningen av biomassa för livsmedel, energi och material ändamål. Forskningens fokus är kring markanvändning och strategier för att minska klimatförändringarna inom transport-och energisektorn, innefattande långsiktiga energisystem modelleringar; systemanalys (t.ex. WtW och LCA, LUC effekter), och analys av material-/energiflöden från fallstudie till global nivå.; bioenergi och C sink system gällande klimatfördelar, krav på mark-och vattentillgångar, socioekonomiska aspekter och potentiella interaktioner med annan mark och användningen av biomassa. Forskningen är tvärvetenskaplig bland annat finns och agronomi, växtfysiologi, ekologi, ekonomi, policyanalys och teknologisk utvärdering.

Artiklar

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: