Focali

Sektioner
Eskil Mattsson

Eskil Mattsson

Doktorand (GU) och forskningsledare (Focali)
Göteborgs Universitet
Box 460
405 30 Göteborg, Sverige

Fokusområde

Fattigdom Focali Globala REDD-instrument Metodfrågor REDD REDD och fattigdom

Kontakt

+46 31-7862828
http://www.gvc.gu.se/Personal/Personal/Mattsson_Eskil/

Eskil Mattsson

Eskil är doktorand på institutionen för geovetenskaper på Göteborgs Unviersitet. Inom Focali är Eskil är studietemaledare för studien "Globala REDD-instrument".

Ladda ner Eskil Mattssons CV

Eskil har ett forskningsintresse kring klimat- och klimatförändringar och dess koppling till markanvändning och tropisk skog. Han studerar metodologiska frågeställningar kring tropisk avskogning och REDD och dess förhandlingar inom FNs klimatkonvention.  Forskningen bedrivs specifikt kring möjligheterna att inkludera REDD på nationell nivå i Sri Lanka genom att bestämma en referensnivå (baseline) med hjälp av fjärranalys- och skogsinventeringar.

Artiklar

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: