Focali

Sektioner
Markrättigheter och mitigering av klimatförändringar genom REDD+

Foto: Matilda Palm

Markrättigheter och mitigering av klimatförändringar genom REDD+

Vad Seminarium
När 2012-06-07 13:30 till
2012-06-07 15:00
Var Handelshögskolan Göteborg, Vasagatan 1, Sal:C32
Lägg till händelsen till kalender vCal
iCal
Minskade utsläpp från avskogning genom REDD+ är ett hett ämne inom klimatförhandlingarna och nationella klimatstrategier. Markrättigheter är bland de kritiska frågorna för en implementering av REDD+. Oklara och/eller osäkra markrättigheter har identifierats av många som en indirekt drivkraft bakom avskogning. Tydliga och säkra nyttjanderättigheter är också viktiga för att skydda lokalsamhällen från att förlora tillgång till skogsresurser som är viktiga för deras försörjning samt för att ge dem ett större inflytande i nationella REDD+ processer.
 
Detta innebär att införandet av ett system för att minska utsläpp genom att motivera och kompensera de som nyttjar skogen skulle behöva vara beroende av att markrättigheter har definierats och realiserats. Men eventuellt finns det vissa strategier inom REDD+ som kan realiseras utan reformer av markrättigheter. Seminariet med Arild Angelsen kommer att fokusera på dessa olika aspekter av markanvändning och hur de kan bemötas i praktiken. 
 
Arild Angelsen är professor i nationalekonomi vid ”Norwegian University of Life Sciences” (UMB) och en Senior Associate vid ”Center for International Forestry Research” (CIFOR) i Indonesien. Han har redigerat flera böcker om REDD+, bland annat en bok som lanseras vid Rio +20 i juni. Angelsen är också global samordnare för ”Poverty Environment Network” (PEN), ett CIFOR-lett forskningsprojekt om skogsbruk och förvaltning. 
 
Detta är det andra seminariet som anordnas av LARRI (Land Rights Research Initiative) vilket är ett initiativ för diskussion och samarbete mellan forskare och studenter som är intresserade av landfrågor i ett fattigdoms och utvecklingsperspektiv. Seminariet arrangeras i samarbete med Focali och GCGD (Gothenburg Centre of Globalization and Development). 
 
Lär mer om det första LARRI seminariet den 15 maj här

 

Läs Focali rapporten: "REDD+ AND TENURE: A Review of the Latest Developments in Research, Implementation and Debate" här

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: