Focali

Sektioner
Agricultural Research for Development conference: Innovations and Incentives

Foto: Jesper Karlsson

Agricultural Research for Development conference: Innovations and Incentives

Konferens om jordbruksforskning 26-27 september på SLU i Uppsala.

Vad Konferens
När 2012-09-26 08:30 till
2012-09-27 16:30
Var SLU i Uppsala
Lägg till händelsen till kalender vCal
iCal
Anmäl dig till den årliga tvärvetenskapliga konferensen om jordbruks-, boskaps- och skogsforskning i en internationell utvecklingskontext. Framstående internationella gäster kommer att hålla föredrag om relevant forskning och/eller utvecklingsfrågor. 
 
Konferensen organiseras av nätverken Agri4D, SIANI, Focali, Future Agriculture, Future Forests och SLU Global. 
 
Registrera dig och ta del av ytterligare information på Agri4Ds hemsida. 
 
Preliminärt program och information om de medverkande kan även läsas här.
 
Innovations & Incentives är temat för årets konferens. I en tid med stora politiska och strukturella förändringar inom jordbrukssektorn, snabb teknologisk utveckling samt växande och ostadiga marknader, tror vi att detta är ett passande och mycket relevant tema. Det omfattar innovativa policyer för markanvändning, innovativa marknadsstrategier och tekniska innovationer från jordbruks nivå till bynivå. Det omfattar även incitament för ökad produktivitet inom jordbruket på olika nivåer, från bönder och lokala marknader till länder och global handel. Vissa innovationer och incitament kan ha oförutsedda eller negativa sociala och ekologiska konsekvenser, och vissa aspekter kan vara kontroversiella ur vetenskaplig och politisk synpunkt. Våra intentioner är att konferensen även i år ska kunna vara ett forum för balanserade och vetenskapligt grundade diskussioner om vägar framåt, och om hur tvärvetenskaplig jordbruksforskning kan bidra till utveckling.

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: