Focali

Sektioner
Climate change, Disturbance and Forest Carbon Storage

Climate change, Disturbance and Forest Carbon Storage

Vad Seminarium
När 2012-05-24 15:15 till
2012-05-24 16:15
Var Sal 6, Botanhuset, Carl Skottsbergs gata 22, Göteborg
Lägg till händelsen till kalender vCal
iCal
Föreläsare: Prof. Michael Ryan  
  • Research Forest Ecologist, USDA Forest service 
  • Department of Forest Sciences, Colorado State University

 

Om seminariet:

Många intresserar sig för att skogar ska kunna lagra mer kol samt att användandet av biobränsle ska minska CO2-utsläppen till atmosfären. Mycket uppmärksamhet har riktats mot att de amerikanska skogarna idag binder in cirka 16% av USA: s utsläpp av fossila bränslen. Men mycket av de nuvarande amerikanska skogliga kolsänkorna har skapats genom återhämtning från tidigare förändringar av markanvändning och avverkning. Endast omkring 40% av den skogliga kolmängden som fanns före Européerna bosatte sig i området har lyckats återskapas efter att den förlorades till atmosfären genom markförändringar, stadsbyggnad och bränsleanvändning. Nuvarande skogliga kollager och årlig inlagring av koldioxid håller på att äventyras genom störningar som ett förändrat klimat bidrar till. I norra Klippiga bergen, förväntas klimatförändringar förkorta perioderna mellan skogsbränder från nuvarande 150-300 år till <30 år vilket sannolikt minskar de skogliga kolsänkorna i landskapet. 

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: