Focali

Sektioner
Focali och Skogsstyrelsen samarrangerar workshop i Jönköping den 11 januari

Foto: Maria Ölund

Focali och Skogsstyrelsen samarrangerar workshop i Jönköping den 11 januari

Vad Seminarium
När 2013-01-11 10:00 till
2013-01-11 16:00
Var Skogsstyrelsen, Vallgatan 8 i Jönköping, sal: Kongressen
Namn
Kontaktpersonens telefon 0709-116697
Lägg till händelsen till kalender vCal
iCal
Välkommen att delta i en heldagsworkshop som samarrangeras av Focali och Skogsstyrelsen den 11 januari kl.10.00–16.00. Under dagen kommer Skogsstyrelsen att ge en uppdatering om deras internationella arbete kring skog och klimat och Focaliforskare kommer att berätta om pågående forskning kring skog, klimat, mark och bioenergifrågor. Därutöver kommer Focali och Skogsstyrelsen tillsammans att presentera och diskutera det rådande förhandlingsläget kring skog inom UNFCCC. 
 
Alla som är intresserade av att delta i workshopen är välkomna, det krävs dock obligatorisk föranmälan till maria.olund@gu.se senast den 10 januari.
  
Karta: Se karta till Skogsstyrelsen på Vallgatan 8 i Jönköping här
Lokal: Skogsstyrelsen, Vallgatan 8 i Jönköping, sal: Kongressen

Fullständigt program: 
Moderator: Hillevi Eriksson (SKS)
 
10.00-10.30 Insamling av folk och fika
 
10.30-10.50 SKS internationella arbete kring skog och klimat, Peter Blombäck och Björn Merkell (SKS)
 
10.50-11.00 Vad är Focali? Madelene Ostwald (Focalis forskningsledare -GMV/CSPR, LiU)
 
11.00-11.30 REDD+ real time-berättelser med fall från Burkina Faso och Tanzania, Lisa Westholm (Miljövetenskap/Handels, GU)
 
11.30-12.00 REDD+ och fattigdomsbekämpning – hör de ihop? Robin Biddulph (Kulturgeografi, GU)
 
12.00-13.00 Lunch
 
13.00-13.30 PES (Payments for ecosystem services) i relation till   beteendemönster kring skogsskydd – exempel från ekonomiska experiment 
Anna Nordén (Miljöekonomi, GU)
 
13.30-14.00 Rehabilitering av degraderade marker, Anders Malmer (Tropiskt skogsbruk, SLU)
 
14.00-14.30 Rollen av bioenergi i skogsbruk – fokus på system- och tidsgränser, Göran Berndes (Fysisk resursteori, Chalmers)
 
14.30-15.00 Förhandlingsläget kring skog inom UNFCCC, Jörgen Pettersson (SKS) och Susanne von Walter (Swedbio)
 
15.00-16.00 Diskussion med fika:  REDD – hur gör man det bäst? Focalis funktion framgent? Madelene Ostwald inleder med några reflektioner
 
Varmt Välkomna!
 

 

 

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: