Focali

Sektioner
SIANI seminarium: "Från kolkälla till kolfälla - Om framtidens klimatsmarta jordbruk"

Foto: Gert Nyberg

SIANI seminarium: "Från kolkälla till kolfälla - Om framtidens klimatsmarta jordbruk"

Vad Seminarium
När 2012-05-08 13:00 till
2012-05-08 16:30
Var Kulturhuset, Stockholm
Lägg till händelsen till kalender vCal
iCal
Om seminariet: 
Jordbruksmark har en stor potential för att lagra kol i betydande mängder. Med rätt valda brukningsmetoder och odlingssystem kan jordbruksmarken förvandlas från att vara en besvärande källa för växthusgaser till en effektiv fälla för koldioxid och bidra till att minska hotet från den globala uppvärmningen. Men vilka är möjligheterna – och vilka är hindren på vägen mot ett klimatsmart jordbruk?
 
Det finns mer kol lagrat i mark än det sammanlagt finns i atmosfären och i växternas biomassa. Alla åtgärder som ökar mängden organiskt material i marken eller som minskar nedbrytningen av det organiska materialet leder till att det lagras mer kol i jorden. När ekosystem som lagrar kol förstörs läcker det ut kol från marken och blir därmed mindre stabil och svårare att kontrollera. Jordbruksmark bevarar dock sin förmåga att lagra kol och med rätta brukningsmetoder kan marken förvandlas från en besvärande kolkälla till att bli en betydande kolfälla som lagrar och fixerar kol i marken. 
 
Seminariet kommer lyfta följande frågor:
•Metoder för mätning och verifiering av mängden kol i jorbruksmark
•Ekonomiska incitament och möjligheter att finansiera ett klimatsmart jordbruk
•Praktiska metoder för att lagra och lägga fast kol i marken 
•Långsiktiga metoder för klimatsmart jordbruk 
 
SIANI och Kgl-. Skogs- och Lantbrukskademien (KSLA) har som målsättning med seminariet att lyfta möjligheterna att minska växthusgasutsläppen genom kollagring i åkermark i Sverige och på global nivå samt att presentera metoder som bidrar till ett klimatsmart jordbruk. 
 
Program: 
13:15 - Välkomsthälsning och introduktion Peter Sylwan (KSLA) 
 
13:30 – Hur mycket kol finns det i marken? Marja-Liisa Tapia Biström,
(FAO/MICCA) tbc ger en global översyn av kol i jordbruksmark 
 
13:50 – Hur får vi ner mer kol i marken? David Andersson (ECOERA/Chalmers) om storskaliga och småskaliga metoder för att öka markens innehåll av kol.  
 
14:10 – Hur säkert kan vi mäta kol i marken? Dr Thomas Kätterer (SLU) om det vetenskapliga läget för att mäta hur mycket kol som lagras eller släpps ut från åkermark. 
 
14:30 – Kol i Kenya . Bo Lager (Vi Skogen) om erfarenheter från ett Kenyanskt projekt att öka markens innehåll av kol i ett varierande landskap 
 
14:50 – 15:20 Kaffe paus
 
15:20 – Energi i föda eller fordon? Stéphane de Cara (INRA) om odling för bioenergi påverkar växthusgaserna. (Land use, land-use change, bioenergy, and carbon: Global GHG implications of the development of biofuels – på engelska)
 
15:40 – Kan man planera för mindre utsläpp från jordbruksmarken? Madeleine Jönsson (FAO) om planeringsverktyg för att klimatsmart jordbruk. 
 
16:00 – c:a 16:30 Frågor, diskussion.
 
 
Registrering: Använd denna länk för registrering, senast den 24 april. Om du har frågor angående seminariet kontakta Matthew Fielding : +46 (0) 73 707 8568 eller på: matthew.fielding@sei-international.org

 

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: