Focali

Sektioner
Lisa Westholm

Lisa Westholm

Projektassistent
Chalmers
412 96 Göteborg, Sverige

Fokusområde

Fattigdom Focali Globala REDD-instrument REDD REDD och fattigdom

Kontakt

031-772 3363

Lisa Westholm

Hon har en magisterexamen i nationalekonomi och en kandidatexamen i kulturgeografi från Göteborgs Universitet. Lisa arbetar som biträdande forskare inom Focalis temastudier "REDD och fattigdom" samt "Globala REDD-instrument".

Hennes magisteruppsats handlade om marknaden för frivilliga kolsänkekrediter från skogsprojekt i utvecklingsländer.

Under hösten 2008 gjorde hon praktik på FNs avdelning för Hållbar Utveckling (UN DESA Division for Sustainable Development). Hon har erfarenhet från arbete med ursprungsfolksfrågor i Bolivia.

Artiklar

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: