Focali

Sektioner
Jörgen Pettersson

Jörgen Pettersson

Biträdande forskare
Göteborgs Universitet
405 30 Göteborg, Sverige

Fokusområde

Fattigdom Focali Klimatanpassad SFM PES REDD REDD och fattigdom SFM

Kontakt

Jörgen Pettersson

Jörgen har en Magisterexamen i Nationalekonomi, och en Magisterexamen i Miljövetenskap med inriktning mot Miljöekonomi. Inom Focali har han arbetat inom flera studietema.

Jörgen skrev magisteruppsats om ett vattenvårdsprojekt i Colombia. Uppsatsen behandlade ett begynnande PES-projekt och kostnaden för småbönder att tillhandahålla ekosystemtjänster. Han visade hur kostnaderna varierar beroende på markens bördighet och närhet till transportvägar. Genom att analysera utbudet av ekosystemtjänster kan miljövårdsprojekt göras mer effektiva.

För Focalis Tema 3 "Klimatanpassad SFM" har han fokuserat på kriterier och indikatorer för hållbar produktion av träbränslen.

Inom Focalis Tema 2 "REDD och fattigdom" har han framför allt fokuserat på skyddade områden, avskogningens konsekvenser för fattiga och klimatvänliga livelihoods.

Under hösten 2008 praktiserade han hos Mercy Corps' Climate Change Unit, där han arbetade med biståndsprojekt finansierade av utsläppsrätter.

Artiklar

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: