Focali

Sektioner
Focali

Focali

Focali är ett svenskt forskarnätverket vars syfte är att säkerställa att Sida och andra svenska myndigheter har tillgång till relevant kunskap för att effektivt kunna använda skogsinsatser för att nå klimat- och fattigdomsmål.

Skog, klimat och fattigdom hänger ihop

Skog, klimat och fattigdom hänger ihop

Skogen kan spela en viktig roll för både klimat- och fattigdomsproblematik, dels för att minska utsläppen av växthusgaser och dels som inkomstkälla för de fattiga människor som är beroende av skogen för sitt uppehälle.

REDD

REDD

REDD står för Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, alltså minskade utsläpp från avskogning och degradering av skog. Det handlar om att minska skogens utsläpp av koldioxid.

Focali is no longer using the Swedish version of our website, please visit the English version at www.focali.se/en for the latest Focali updates!

Ny bok från CIFOR: “Analysing REDD+: Challenges and Choices”

Ny bok från CIFOR: “Analysing REDD+: Challenges and Choices”

2012-06-26

Boken är redigerad av Arild Angelsen, Maria Brockhaus, William D. Sunderlin and Louis V. Verchot och kan laddas ner här.

Realizing REDD+: what role for Payments for Environmental Services?

Realizing REDD+: what role for Payments for Environmental Services?

Focali Brief 2012:02 av U. Martin Persson, Francisco Alpízar, Anna Nordén.

Forest cover change in Sri Lanka: The role of small scale farmers

Forest cover change in Sri Lanka: The role of small scale farmers

Focalis studietemaledare Eskil Mattsson har tillsammans med geografistudenten Sara Lindström publicerat en artikel om effekter av skogsbevarade för småjordbrukare i Sri Lanka. Artikeln har publicerats i tidskriften Applied Geography.

Climate change, Disturbance and Forest Carbon Storage

Climate change, Disturbance and Forest Carbon Storage

Seminarium
2012-05-24 15:15 till 2012-05-24 16:15.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: