Focali

Sektioner
Professor Godwin Kowero från The African Forest Forum är utnämnd till hedersdoktor vid SLU

Foto: Lisa Westholm

Professor Godwin Kowero från The African Forest Forum är utnämnd till hedersdoktor vid SLU

Sammanfattning av nomineringstexten: 
 
Godwin Kowero har haft betydande inflytande för att utveckla Afrikansk skogsvetenskap. Under förhållanden av resursknapphet som råder inom Afrikansk akademi har Kowero visat på stor förmåga till instituionellt byggande, forskning, syntes och inte minst som förmedlande av viktiga budskap inom policybildning. På senare år, som generalsekreterare i African Forest Forum (en nätverksorganisation för Afrikanska skogsforskare), har Kowero lyckats förmedla viktig kunskap kring skogsfrågor upp mot regional och global politisk nivå. På så sett har han haft stor vikt för att ge röst åt ett växande inhemsk Afrikanskt skogsforskarsamhälle – på en kontinent där dikussionen dominerats av internationella forskare, ideella organisationer och biståndsgivare. 
 
Godwin Kowero har drivit sin forskning först vid olika universitet i Afrika, och sedan vid Centre for International Forestry Research (CIFOR, först i Västafrika, sedan vid högkvarteret i Indonesien och slutligen som regionchef för östra och södra Afrika). Forskningen berör ekonomi, policy, och uthålligt utnyttjande av skog och andra naturresurser. Det gäller såväl regnskogen som industriplantager, samt, inte minst, de stora ”miombo skogarna” i sydöstra Afrika. Vid sidan om sin akademiska grund i skogsekonomi, besitter Kowero en akademisk bredd som blir allt mer sällsynt i en ofta starkt specialiserad internatinell akademi.
 
Läs mer om The African Forest Forum här
 

 

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: