Focali

Sektioner
Focali

Focali

Focali är ett svenskt forskarnätverket vars syfte är att säkerställa att Sida och andra svenska myndigheter har tillgång till relevant kunskap för att effektivt kunna använda skogsinsatser för att nå klimat- och fattigdomsmål.

Skog, klimat och fattigdom hänger ihop

Skog, klimat och fattigdom hänger ihop

Skogen kan spela en viktig roll för både klimat- och fattigdomsproblematik, dels för att minska utsläppen av växthusgaser och dels som inkomstkälla för de fattiga människor som är beroende av skogen för sitt uppehälle.

REDD

REDD

REDD står för Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, alltså minskade utsläpp från avskogning och degradering av skog. Det handlar om att minska skogens utsläpp av koldioxid.

Focali is no longer using the Swedish version of our website, please visit the English version at www.focali.se/en for the latest Focali updates!

Focali och Skogsstyrelsen samarrangerar workshop i Jönköping den 11 januari

Focali och Skogsstyrelsen samarrangerar workshop i Jönköping den 11 januari

Seminarium
2013-01-11 10:00 till 2013-01-11 16:00.

Focaliforskare har beviljats forskningsmedel för projektet ”REDDleaks”

Focaliforskare har beviljats forskningsmedel för projektet ”REDDleaks”

2012-12-12

Focaliforskarna Madelene Ostwald, Sabine Henders och Martin Persson har blivit beviljade forskningsmedel från Formas på 2,4 miljoner kr för projektet ”REDDleaks”, under åren 2013-2014.

Radioprogrammet Kaliber belyser utmaningar för klimatkompensation genom trädplantering

Radioprogrammet Kaliber belyser utmaningar för klimatkompensation genom trädplantering

2012-12-03

Focaliforskaren Matilda Palm intervjuas i reportaget

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: