Focali

Sektioner
Radioprogrammet Kaliber belyser utmaningar för klimatkompensation genom trädplantering

Focaliforskaren Matilda Palm intervjuad i radioprogrammet Kaliber

Radioprogrammet Kaliber belyser utmaningar för klimatkompensation genom trädplantering

Focaliforskaren Matilda Palm intervjuas i reportaget

I reportaget "klimatlöfte utan garantier" undersöks risker med Arlas klimatkompensation, genom trädplanteringsprojekt, i Mocambique. Bönderna som deltar i projektet säger att det är svårt att få plantorna att överleva, att de inte får ersättning för det arbete de lägger ner på odlingarna och att det finns risk att träden brinner upp eller huggs ned. Radioprogrammet Kaliber ifrågasätter därför hur mejeriföretaget Arla kan utlova att den ekologiska mjölken är klimatkompenserad då det är osäkert hur länge träden kommer att kunna stå kvar. Granskningen berör även frågor om hur klimatkompensering genom trädplanering kan följas upp och utvärderas. Reportrarna problematiserar att en märkning som klimatkompensation kan vilseleda konsumenter då det i verkligheten är svårt att garantera att klimatkompensationsprojekt är långsiktigt hållbara. 
 
Focaliforskaren Matilda Palm intervjuas också i reportaget:  
"Om man betalar och säger att ens produkt är klimatkompenserad, då vill man ju veta att de utsläppen som produkten har haft, att det är en verklig kompensation för det här. Det vill säga att det är utsläpp som aldrig mer kommer att släppas ut i atmosfären. Det är det ju inte i ett träd, där har du alltid osäkerheten att du kan hugga ner det och det kan släppas ut i atmosfären."
 
Du kan lyssna på reportaget samt läsa en sammanfattning av det på radioprogrammet Kalibers hemsida. 
 
På Kalibers hemsida presenteras även andra forskares syn på klimatkompensation, däribland Focalis forskningsledare Madelene Ostwald, läs mer här.
 
Reportaget är gjort av reportrarna Åsa Welander och Mikael Sjödell på Sveriges Radio. Efter programmet har både Arla och konsultföretaget U&We som Arla anlitar för klimatkompenseringen skrivit uttalanden, andra medier har också plockat upp frågan, läs mer om det här. 
 

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: