Focali

Sektioner
Focaliforskare har beviljats forskningsmedel för projektet ”REDDleaks”

Madelene Ostwald forskningsledare i Focali. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Focaliforskare har beviljats forskningsmedel för projektet ”REDDleaks”

Focaliforskarna Madelene Ostwald, Sabine Henders och Martin Persson har blivit beviljade forskningsmedel från Formas på 2,4 miljoner kr för projektet ”REDDleaks”, under åren 2013-2014.

Projektet handlar om klimatnytta och läckage av kol från skogsbevarande insatser. Som titeln på projektet belyser så ligger fokus på att analysera potentiella effekter från geografisk förflyttning av avskogning när skogsbevarande åtgärder såsom REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradationn) implementeras. Olika drivkrafter bakom avskogning kommer att studeras i relation till skogsbevarande policies såsom REDD. En del i projektet avser studera hur kolläckage som uppkommer, genom förflyttning av avskogning, kan mätas och hur olika aktörer kan dela på ansvaret. 

Deltagare: Focalis forsknignsledare Madelene Ostwald är forskningsledare i projektet och kommer att arbeta tillsammans med Focaliforskarna Sabine Henders och Martin Persson. 

Projektets fullständiga titel är: REDDleaks: Läckage av kol från insatser för skogsbevarande och klimatnytta. Läs mer om projektet på engelska här

Om kolläckage: Läckage av kol kan uppstå när utsläpp av växthusgaser förflyttas från ett område till ett annat på grund av aktiviteter som introducerats för att minska utsläpp i ett område, såsom skogsskydd. Läckaget orsakas av direkta eller indirekta förflyttningar av utsläpps-intensiva verksamheter (exempelvis avskogning för att etablera jordbruksmark) från ett område där utsläpp mäts och redovisas till utanför ett sådant redovisningssystem, exempelvis REDD. Läs mer om utmaningarna med att mäta kolläckage i ett Focali brief skrivet av Sabine Henders här

Sabine Henders och Martin Persson 

Sabine

Martin Persson

Fotograf Johan Wingborg

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: