Focali

Sektioner
Getting ready for REDD+

Foto av Sam Beebe

Getting ready for REDD+

Focali Report 2010:01 av Lisa Westholm.

Globala satsningar pågår för att förbereda utvecklingsländer för det kommande REDD+, ett globalt avtal som ska stoppa avskogningen i tropiska länder. Åtgärderna har utvecklats snabbt med ständigt nya löften om finansiering och nya länder som ansluter sig. Med den fortsatta utvecklingen av REDD+ är det viktigt att komma ihåg de hinder som ändå finns. Risken är att REDD+ stjäl strålkastarljuset från andra viktiga frågor.

För att följa upp Focalis rapport från 2009 som gav en överblick av de initiativ som ämnar förbereda och bygga kapacitet för REDD, publicerar Focali rapporten Getting ready for REDD+ som ger en uppdatering av vad som har hänt inom REDD+ de senaste två åren och identifierar några huvudfrågor för framtiden.

Över hela världen pågår förberedelser för REDD+ och oavsett resultatet av förhandlingarna inom UNFCCC verkar det som att REDD+ kommer realiseras. Flera pilotinitiativ är på gång för att förbereda länder för REDD+ och ta de första stegen för att bygga upp nödvändiga kunskaper och institutioner. Processen utvecklas snabbt och ständigt kommer nya löften om finansiering.

De viktigaste resultaten av Focalis studie kan sammanfattas i följande punkter:

  • Arbetet med REDD+ kommer fortsätta oavsett resultatet av förhandlingarna inom UNFCCC, men den snabba processen väcker frågor om ett demokratiskt underskott.
  • För att nå ett framgångsrikt REDD+-system är det viktigt att samarbetet mellan olika initiativ fortsätter och utvecklas för att undvika dubbelarbete.
  • Det är viktigt att den allt snabbare processen inte stjäl strålkastarljuset fullständigt och styr undan finansiering från andra viktiga frågor.
  • Riskerna och hindren är stora i många pilotländer. Det är viktigt att ha realistiska förväntningarna och inse att vissa länder kan ha svårt att leva upp till höga förväntningar. Som exempel kan nämnas att flera stora bidragsgivare investerar i den Demokratiska Republiken Kongo, ett land med stora skogar men också interna konflikter och brist på infrastruktur.
  • Slutligen finns det en risk att några länder halkar efter medan vissa fortskrider med sina förberedelser inför REDD+. Detta kan leda till att avskogningen sprider sig till områden där arbetet med REDD+ inte kommit lika långt.

Ladda ner rapporten Getting ready for REDD.

För en kortare sammanfattning av slutsatserna, vänligen se vårt medföljande policy brief High hopes and fast pace in the REDD+ arena.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: