Focali

Sektioner
Assessment of existing global financial initiatives and monitoring aspects of carbon sinks in forest ecosystems – the issue of REDD.

Assessment of existing global financial initiatives and monitoring aspects of carbon sinks in forest ecosystems – the issue of REDD.

Focali-rapport 2009:01 av Lisa Westholm, Sabine Henders, Madelene Ostwald och Eskil Mattsson.

Syftet med rapporten är att utforska frågan om kolsänkor i skogliga ekosystem med fokus på REDD. Rapporten täcker tre vinklar på frågan: i) en översikt över existerande finasiella och metodologiska initiativ som investerar i att förbereda länder för REDD och utveckla deras kapacitet på området, liksom i pilotprojekt för REDD ii) potentiella värdländers (Bolivia, Kamerun, Costa Rica och Sri Lanka) beredskap för att etablera referensscenarier och implementera ett REDD-system som dessutom bidrar till en hållbar utveckling, och iii) strukturen på finansiering från ett stort investerarland (Norge). Fokus ligger på två frågor relaterade till REDD; referensscenario och hållbar utveckling.

Rapporten är på engelska och kan laddas ner genom att klicka här

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: