Focali

Sektioner
Videofilmer och presentationer från seminarium om “Landscapes”

Foton: Jesper Karlsson och Maria Ölund

Videofilmer och presentationer från seminarium om “Landscapes”

Presentationerna och videoupptagningen från eventet “Landscapes in a Carbon focused world” är nu publicerade på SIANIs hemsida och kan ses här. 
 
Eventet arrangerades den 26e oktober 2012 i samarbete mellan Focali, SIANI, GMV och Naturskyddsföreningen. Vikten av att ha ett holistiskt perspektiv på landskapet diskuterades under seminariet. Interaktioner mellan olika sektorer i landskapet påverkar exempelvis livsmedelssäkerhet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster som kollagring. Ett landskapsperspektiv kan därför vara ett viktigt verktyg för att bättre förstå dessa kopplingar samt drivkrafter bakom och effekter av olika förändringar i landskapet. Relevansen av att anamma ett landskapsperspektiv lyfts allt oftare. Ett färskt exempel är att CIFORs generaldirektör Peter Holmgren igår förklarade att eventet "Forest Day" i fortsättningen kommer att heta "Landscape Day". Den 21 november, 2012 motiverade han denna förändring på CIFORs (Center for International Forestry Research) blogg: 
 
“I have said earlier that it is time for forestry to come out of the forest. Moving on from Forest Day to a Landscape Day is an excellent example of what needs to happen. There are no sharp boundaries between forests and the wider landscape. Not geographically, not economically, and not for sustainable development.”

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: