Focali

Sektioner
Ny rapport från RRI jämför “forest tenure rights” för ursprungsfolk i 27 av världens mest skogsrika utvecklingsländer.

Foto: Jesper Karlsson

Ny rapport från RRI jämför “forest tenure rights” för ursprungsfolk i 27 av världens mest skogsrika utvecklingsländer.

Rapporten “What Rights? - A Comparative Analysis of Developing Countries’ National Legislation on Community and Indigenous Peoples’ Forest Tenure Rights” publicerades i maj 2012 av the Rights and Resource Initiative (RRI). 
 
Publikationen baserar sig på en analys som har gjorts kring nationell lagstiftning i 27 av världens mest skogsrika utveklingsländer. Analysen fokuserar bland annat på hur lagstiftningen i fallstudieländerna hanterar rättigheterna, för ursprungsfolk och lokalbefolkning som är beroende av skogen, att kunna ha tillträde till, nyttja och vårda skogsresurser. 
 
Läs rapporten här 
 
Läs mer om RRI här

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: