Focali

Sektioner
Ida Hellmark utsedd till årets unga ekonomalumn!

Ida Hellmark utsedd till årets unga ekonomalumn!

Ida Hellmark, miljöekonom, tidigare projektkoordinator för Focali och alumn från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har fått utmärkelsen Årets unga ekonomalumn 2012.

Focali gläder sig över Ida Hellmarks utmärkelse och för det viktiga arbete hon gjort för Focali samt för den roll hon idag har på Norad (Norwegian Agency for Development Cooperation). Stort GRATTIS Ida Hellmark!! 
 
Juryns motivering lyder: ”Med sina färdigheter som miljöekonom och mycket energi har Ida skapat nya strukturer, ny kunskap och stort samhälleligt genomslag i frågor som rör hållbar utveckling. Genom sitt arbete på Norwegian Agency for Development Cooperation har hon en nyckelroll i utvecklandet av insatser för en mer hållbar framtid för oss alla, men framför allt för effektiva klimatinsatser i fattiga länder. Trots arbetet med stora frågor har Ida inte glömt Handelshögskolan och hon är en utomordentlig ambassadör med ett brinnande intresse för att stödja andra alumner.” 

Ida Hellmark ekonomalumn

Foto: Carin Gran


 
– Jag har alltid haft ett stort engagemang för miljöfrågor, för att förändra världen till någonting lite bättre. Det bara finns i mig, det bubblar, jag bara måste göra någonting! svarade Ida Hellmark när hon fick frågan om vad det är som driver henne. 
 
I nomineringen till årets alumn framgår det att utmärkelsen är mycket välförtjänt. Ida Hellmark var väldig aktiv redan som student som en av Handelshögskolans ”mest aktiva studentrepresentanter”. Nomineringen beskriver att Ida genomgående varit mycket engagerad under sin utbildning och i de frågor hon brinner för: 
 
”Hennes magisteruppsats hade den passande titeln ”Contribute! You can make a difference!” Den inbegrep ett naturligt fältexperiment och ett choice experiment om frivilliga bidrag till en nationalpark i Costa Rica. Uppsatsen låg därmed väldigt nära forskningsfronten och Ida har sedan dess själv levt som hon lär. Direkt efter sin examen involverades Ida i en rad miljöekonomiska projekt. Hon var bland annat ansvarig för ett FN möte ”Expert Group Meeting on Sustainable Agriculture”. Hon ägnade sedan tre år åt att bygga upp ett nationellt nätverk för skog, klimat och hållbar utveckling (FOCALI) som till en början hade Handels som bas (sedermera GMV). Med mycket energi, charm och sakkunskap lyckades hon som koordinator utveckla en verksamhet som skapade ny tvärvetenskaplig forskning kring ett område som utvecklades snabbt internationellt. 

Den största framgången var dock det genomslag som arbetet fick genom att synliggöra forskningen i nationella och internationella policyprocesser. Men framgången med FOCALI innebar också att andra internationella aktörer fick upp ögonen för Idas kapacitet. REDD (Reducing Emissions for Deforestation and Degradation of forests) har de senaste åren varit den hetaste, och mest framgångsrika, komponenten i internationella klimatförhandlingar. Norge är den i särklass största aktören med investeringar upp till tre miljarder NOK per år i REDD-satsningar i utvecklingsländer. Sedan 2011 har Ida Hellmark varit ansvarig för upphandling, kontroll och presentation av utvärderingarna av dessa norska REDD-satsningar. I och med detta har hon fått en nyckelroll i utvecklandet av insatser för en mer hållbar framtid för oss alla, men framför allt för effektiva klimatinsatser i fattiga länder.”

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: