Focali

Sektioner
Utvärdering av det norska klimat och skogsinitiativets stöd till civilsamhället

Foto: Maria Ölund

Utvärdering av det norska klimat och skogsinitiativets stöd till civilsamhället

En utvärdering av NICFI (Norway's International Climate and Forest Initiative) - det norska klimat och skogsinitiativets stöd till civilsamhället har publicerats. Mellan 2009 och 2012 har 40 olika organisationer i civilsamhället samt forskningsorganisationer mottagit sammanlagt 650 miljoner norska kronor till lokala, nationella och internationella projekt inom initiativet. Det är detta stöd som nu har utvärderats.

Utvärderingen visar, enligt Norad (Norwegian Agency for Development Cooperation), bland annat att stödet till organisationer i det civila samhället har bidragit till värdefull kapacitetsutveckling på lokal och nationell nivå. Utvärderingsteamet är dock inte enbart positiva utan lyfter även fram vikten av att bli bättre på att kontinuerligt lära sig av erfarenheterna som genereras i projekten, att löpande kunna göra justeringar vid behov samt att förvalta lärdomarna strategiskt så att vinsten av satsningen blir större än summan av de enskilda projekten.

 

Läs mer om utvärderingen här

Ladda ner utvärderingen här

 

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: