Focali

Sektioner
Prospects for REDD+ - Local Forest Management and Climate Change Mitigation in Burkina Faso

Prospects for REDD+ - Local Forest Management and Climate Change Mitigation in Burkina Faso

Focali Report 2011:01 av Lisa Westholm och Suvi Kokko.

Inom "REDD och Fattigdom" utforskas de möjliga konsekvenser som REDD+ kan komma att få på försörjningen för fattiga människor. REDD+ kommer att genomföras i många olika sammanhang och konsekvenserna kommer att vara väldigt olika beroende på lokala förhållanden. Vi avser att genomföra flera studier, i olika nationella och lokala sammanhang för att få en bredare bild av de potentiella effekterna av REDD+. Syftet med denna rapport är att ge en up-to-date översikt av frågor som rör skog och försörjningsmöjligheter i Burkina Faso, och att ge en vägledning i utvecklingen av en REDD+ politik. Rapporten innehåller en litteraturstudie kring försörjningen på landsbygden i Burkina Faso från ett REDD+ perspektiv samt en lokal fallstudie av ett skogsbruksområde. Rapporten avslutas med en diskussion och en vägledning för utformning av framtida politik och forskning.

Klicka här för att ladda ned rapporten.

Klicka här för att ladda ned tillhörande sammanfattande brief.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: