Focali

Sektioner
Focali Country Brief - Malaysia

Focali Country Brief - Malaysia

Focali Country brief 2010:03 av Lisa Westholm.

Malaysia är beläget i Sydostasien och är ett land med stort skogstäcke (58% eller 72% om trädgrödor ingår) samt en betydande skogsindustri (3% av BNP 2006). Malaysia utgör en intressant fallstudie där flera frågor av väsentlig betydelse för diskussionerna om begränsning av klimatförändringar synliggörs. Frågor om markanvändning, klimatkompensation och redovisning av utsläpp kan illustreras genom malaysiska exempel.

Klicka här för att ladda ned.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: