Focali

Sektioner
Brief: Criteria and indicators for sustainable woodfuels

Rita Willaert

Brief: Criteria and indicators for sustainable woodfuels

Focali Brief 2011:02 av Jörgen Pettersson.

Denna Focali Brief diskuterar miljö- och socioekonomiska konsekvenser av bioenergiproduktion samt utvecklingen av kriterier och indikatorer för en global hållbarhetsstandard för bioenergi.

Den globala efterfrågan på energi förväntasöka med 50 procent till 2030. Utvecklingsländer kan komma bli stora exportörer av vedbaserade bränslen för att möta denna efterfrågan. Detta kommer att skapa exportinkomster och lokala arbetstillfällen, men det kan också få negativa konsekvenser för miljön, liksom sociala och ekonomiska. Att åstadkomma en hållbar produktion av vedbaserade bränslen kommer att kräva att relevanta kriterier och indikatorer utvecklas och anpassas till lokala förhållanden. Implementering av dessa bör söka input från en brett spektrum av intressenter för att balansera olika mål och ta tillvara lokala kunskaper.

 

Klicka här för att ladda ned detta brief (Focali Brief 2011:02)

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: