Focali

Sektioner
Brief: Beslut fattat kring REDD+ inom klimatförhandlingarna

Foto: Michael Oko, World Resources Institute

Brief: Beslut fattat kring REDD+ inom klimatförhandlingarna

Focali Brief 2010:05 av Susanne von Walter rapporterar om REDD+-beslutet som fattades i Cancún.

Efter tre års intensiva förhandlingar och en dramatisk avslutning vid klimatmötet i Cancún fattades ett beslut rörande REDD+. Beslutet innehåller många komponenter som man stridit för från svenskt biståndshåll gällande exempelvis ursprungsbefolkningars rättigheter och bevarande av biologisk mångfald, men fortfarande finns många svåra och utmanande frågor att lösa.

Briefet är på svenska och kan laddas ned här.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: