Focali

Sektioner
Assessing baseline and sustainable development in four case countries

Assessing baseline and sustainable development in four case countries

En artikel skriven av Focali-forskare, publicerad i European Tropical Forest Research Networks nyhetsbrev, upplaga nr. 50.

Skriven av Lisa Westholm, Sabine Henders, Madelene Ostwald och Eskil Mattsson.

När det gäller internationell klimatpolitik är REDD ett av de viktigaste frågorna som diskuteras. REDD handlar i stora drag om att kompensera skogsnationer och skogsägare för att inte hugga ner skogar som är rika på kol och därmed undvika utsläpp av koldioxid.

Det internationella samfunded har i hög grad intresserat sig för att förbereda utvecklingsländer för att implementera REDD-projekt. program så som Världsbankens Forest Carbon Partnership Facility och FNs UN-REDD finansierar initiative som generar finansiella flöden från industriländer till tropiska länder och bygger erfarenheter som kan vara ett stöd i de internationella klimatförhandlingarna. Dessa initiativs framgångar kommer att vara beroende av hur väl de lyckas använda sina begränsade resurser på ett effektivt sätt. Det kommer också att spela stor roll hur väl förberedda de länder som ska hysa REDD-initiativen är.

För denna artikel har ett antal pilotprojekt, liksom fyra potentiella REDD-länder (Bolivia, Kamerun, Costa Rica och Sri lanka) studerats. Analysen har fokus på ländernas beredskap för REDD i fråga om att sätta referensnivåer och att åstadkomma en hållbar utveckling.

Hela publikationen (på engelska) kan laddas ner genom att klicka här.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: