Focali

Sektioner
Focali

Focali

Focali är ett svenskt forskarnätverket vars syfte är att säkerställa att Sida och andra svenska myndigheter har tillgång till relevant kunskap för att effektivt kunna använda skogsinsatser för att nå klimat- och fattigdomsmål.

Skog, klimat och fattigdom hänger ihop

Skog, klimat och fattigdom hänger ihop

Skogen kan spela en viktig roll för både klimat- och fattigdomsproblematik, dels för att minska utsläppen av växthusgaser och dels som inkomstkälla för de fattiga människor som är beroende av skogen för sitt uppehälle.

REDD

REDD

REDD står för Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, alltså minskade utsläpp från avskogning och degradering av skog. Det handlar om att minska skogens utsläpp av koldioxid.

Focali is no longer using the Swedish version of our website, please visit the English version at www.focali.se/en for the latest Focali updates!

Grass: from local pastures to global energy markets in eastern Tanzania

Grass: from local pastures to global energy markets in eastern Tanzania

Bokkapitel om lokala konsekvenser av biobränsleproduktion i Tanzania

Markrättigheter och mitigering av klimatförändringar genom REDD+

Markrättigheter och mitigering av klimatförändringar genom REDD+

Seminarium
2012-06-07 13:30 till 2012-06-07 15:00.

Disputation: Carbon Dioxide and Water Vapour Exchange within a Norway Spruce Canopy

Disputation: Carbon Dioxide and Water Vapour Exchange within a Norway Spruce Canopy

Disputation
2012-05-25 10:00 till 2012-05-25 13:00.

Lasse Tarvainen disputerar för en filosofie doktorsexamen i naturvetenskap, inriktning miljövetenskap

Focaliforskaren PhD Matilda Palm medverkar i generationspanel om miljöforskning

Focaliforskaren PhD Matilda Palm medverkar i generationspanel om miljöforskning

Seminarium
2012-04-27 12:00 till 2012-04-27 13:30.

40 år av miljöforskning i Göteborg diskuteras i panelsamtal med 5 forskargenerationer den 26-27 april.

Land Rights in the Context of Escalating Global Competition for Land

Land Rights in the Context of Escalating Global Competition for Land

Seminarium
2012-05-15 14:15 till 2012-05-15 15:30.

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: