Focali

Sektioner
Focali

Focali

Focali är ett svenskt forskarnätverket vars syfte är att säkerställa att Sida och andra svenska myndigheter har tillgång till relevant kunskap för att effektivt kunna använda skogsinsatser för att nå klimat- och fattigdomsmål.

Skog, klimat och fattigdom hänger ihop

Skog, klimat och fattigdom hänger ihop

Skogen kan spela en viktig roll för både klimat- och fattigdomsproblematik, dels för att minska utsläppen av växthusgaser och dels som inkomstkälla för de fattiga människor som är beroende av skogen för sitt uppehälle.

REDD

REDD

REDD står för Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, alltså minskade utsläpp från avskogning och degradering av skog. Det handlar om att minska skogens utsläpp av koldioxid.

Focali is no longer using the Swedish version of our website, please visit the English version at www.focali.se/en for the latest Focali updates!

REDD+ revisited - steady pace or passed momentum?

REDD+ revisited - steady pace or passed momentum?

Focali brief 2012:05 av Westholm, L., Mattsson, E., Ostwald, M.

Securing tenure rights among the rural poor: priorities for action and research

Securing tenure rights among the rural poor: priorities for action and research

Seminarium
2012-09-19 10:15 till 2012-09-19 12:00.

LARRI seminarium i Göteborg

Conflict and Rhetoric in Bolivian Forest Protection

Conflict and Rhetoric in Bolivian Forest Protection

Focali brief 2012:04 av Lisa Westholm

Agricultural Research for Development conference: Innovations and Incentives

Agricultural Research for Development conference: Innovations and Incentives

Konferens
2012-09-26 08:30 till 2012-09-27 16:30.

Konferens om jordbruksforskning 26-27 september på SLU i Uppsala.

Version français du rapport d’un atelier sur les parcs agroforestiers au Burkina Faso.

Version français du rapport d’un atelier sur les parcs agroforestiers au Burkina Faso.

Focali report 2012:02 par Gert Nyberg, Lisa Westholm et Maria Ölund

Rapport från scenarioworkshop om ”parklands” i Burkina Faso nu översatt till franska

Rapport från scenarioworkshop om ”parklands” i Burkina Faso nu översatt till franska

Focali report: 2012:02 av Gert Nyberg, Lisa Westholm och Maria Ölund

Focalis nyhetsbrev

Fyll i ditt namn och e-mail om du vill få information om Focalis publikationer och seminarier etc. ...

Subscribe to our newsletter

Email:

Name: